Mycomedica hory
Informační lišta

SENIOR KLUB OSTAŠ

Výlet očima Senior klubu Ostaš

Ve čtvrtek 26. května v 6 hodin ráno postávalo přes padesát členů Klubu Ostaš  na Polickém náměstí, na zádech batůžky a vydali jsme se na cestu do Olomouce. Po týdenním deštivém počasí konečně  vysvitlo sluníčko, ale cestou byly mlhy, a tak jsme měli obavy, jestli nebudeme potřebovat deštníky? Konečně začalo svítit sluníčko, a tak se před námi otevřelo panoráma města Olomouc. Autobus nás odvezl do centra města.

Na naši cestě se zastavujeme u několika převážně barokních kašen, Merkurova, Herkulova, Ariónova, Neptunova, Jupiterova. 

Dominantou Dolního náměstí je Mariánský morový sloup. Prohlížíme si některá domovní znamení – U Zlatého jelena, U Černého koně, U zlatého slunce, U Zeleného stromu, U Stříbrného rýče,  U Zlaté štiky, kde žil Gustav Mahler, když působil v Moravském divadle.   Na Dolním náměstí stojí Hauenschildův palác, v něm v době svého pobytu přebýval se svými rodiči a sestrou tehdy  jedenáctiletý  W.A.Mozart.        

Míjíme kostel svatého Michala, několik klášterů, poutní místo kaple sv. Jana Sarkandra s vystavenými mučícími  nástroji, Jezuitský konkvit, několik budov Univerzity Palackého, část městských hradeb. 

Přicházíme na Biskupské náměstí k olomouckému Arcibiskupskému paláci – sídlu olomouckého arcibiskupství, jedné z nejhonosnějších olomouckých barokních palácových staveb. V Trůnním sále zde roku 1848   usedl na císařský  trůn František Josef I. Při svých návštěvách zde pobývalo mnoho významných osobností, např. česká a uherská královna Marie Terezie, papež sv. Jan Pavel II., prezidenti  T.G. Masaryk,   E. Beneš,  V. Havel,  V. Klaus.

20220526_101940

Naši cestu po historickém jádru Olomouce ukončíme na Václavském náměstí   prohlídkou Katedrály sv. Václava, kde je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra,  v dolním patře jsou uloženy rakve olomouckých biskupů. V katedrále je zavěšen největší zvon na Moravě, sv. Václav, vážící osm tun.

Na tomto místě jsme se rozloučili s naší úžasnou průvodkyní paní Janou Knápkovou, které jsme poděkovali za její srozumitelný výklad a znalosti, také za přizpůsobení tempa  našim  „důchodcovským“ fyzickým možnostem. 

Po krátkém občerstvení jsme usedli  do  přistaveného autobusu. Příjemně unavení  a plni dojmů z krásně prožitého dne jsme absolvovali zpáteční cestu k domovu. 

Jak jsme Senior klub Ostaš podpořili?

Jsme rádi, ža jsme mohli společně podpořit Senior klub Ostaš a zaplatit jim cestu autobusem na celodenní výlet do Olomouce a oni tak mohli strávit aktivní den poznáváním krás České republiky.

Napsali o nás

Na závěr bychom chtěli poděkovat Nadačnímu fondu MycoMedica – panu Martinu Schirlovi a občanům Police nad Metují, kteří přispěli do sbírky, která se konala v lednu 2022 v Kolárově divadle. Bez jejich podpory by se náš výlet i spousta dalších akcí nemohla uskutečnit! Také děkujeme manželům Pivoňkovým a členkám výboru za organizaci výletu. 

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory