Mycomedica hory
Informační lišta

PSO - Police Symphony Orchestra

PSO

 

Se zaměstnanci firmy MycoMedica, jsme se poprvé seznámili na našem benefičním večeru v roce 2016. Na podzim téhož roku nás firma MycoMedica podpořila, a to nemalou částkou v rámci kampaně Potřebujeme JINÉ nástroje na portále HitHit, abychom se my jako orchestr dokázali postavit na vlastní nohy pořízením svých vlastních nástrojů. Od té doby společně spolupracujeme a jsme za to vděční!

Víte, takových firem a lidí moc na světě není... Lidí, kteří by se tolik rozdávali pro druhé nejen finančně, ale i lidsky. Jsme rádi, že alespoň krátkým textem můžeme celé firmě MycoMedica poděkovat a říct: Vážíme si Vás!

Za Police Symphony Orchestra

Petra Soukupová

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory