Mycomedica hory
Informační lišta

Odporność organizmu – podejście tradycyjnej chińskiej medycyny


Milan Schirlo

Schirlo foto new.jpg
Jednym z najważniejszych sposobów działania grzybów stosowanych w medycynie jest wzmocnienie odporności organizmu. Badania wskazują, że dzięki złożonym kompleksom polisacharydów grzyby te są w stanie wzmocnić organizm w walce z bakteriami i wirusami, ale także drożdżaków i innych patogenów. Nasz organizm w około 33% posiada identyczną strukturę DNA jak grzyby stosowane w chińskiej tradycyjnej medycynie. Podobieństwo DNA roślin sięga zaledwie 10%. Bardzo interesujący jest fakt, że organizmy atakujące grzyby (bakterie, drożdżaki, wirusy) potrafią atakować również ludzki organizm. U roślin nie jest to tak powszechne. Większość mikroorganizmów zdolnych zaatakować rośliny nie atakuje człowieka. Wydaje się więc logiczne, że grzyby stosowane w medycynie mają wyżej wspomniane właściwości, a dzięki rozwojowi, który trwał dłużej niż człowieka, mogą mieć pozytywny wpływ na odporność ludzkiego organizmu. Jest kilka możliwości wglądu do systemu obronnego z pozycji tradycyjnej medycyny chońskiej:
Najogólniej możemy określić to co wytwarza organizm pojęciem Zheng Qi (zwyczajne Qi), a to co jest obce dla organizmu, patologiczne, Xie Qi (szkodliwe Qi). Patogeny (w tradycyjnej medycynie tworzone przez szkodliwe wiatry, dla zachodniego lekarza – wirusy, bakterie, drożdżaki) stale otaczają ciało i szukają wejścia, przez które mogą przeniknąć. Jeśli Zhenq Qi jest dostateczne i silne (żyjemy harmonijnie) nie ma możliwości przeniknięcia Xie Qi. Istnieją jednak sytuacje kiedy przy silnym Zhenq Qi, Xie Qi przeniknie. Dotyczy to zwłaszcza chorób epidemiologicznych, gdzie patogen jest wyjątkowy silny i może przełamać wał ochronny Zheng Qi.
Inną możliwością wglądu jest koncepcja Wei Qi a Ying Qi. Nie chodzi o inne Qi w porównwaniu z poprzednimi, ale inny podział. Ying Qi ma charakter odzywiający, a Wei Qi obronny. Wei Qi krąży po naszej powierzchni i tworzy obwodową ochronę przed wpływem patogenów z zewnątrz.
Cały ten tradycyjny pogląd można porównać do wojska. Jeśli jest ono dość silne, ma wysokie morale, jest w stanie bronić swojego terytorium. Wróg może przeniknąć bądź na skutek zaniedbania wojska (złego odżywiania, stres, zła kondycja psychiczna), albo siły nieprzyjaciela są większe (choroby epidemiologiczne). Większość chorób o podłożu zewnętrznym jednak powstaje na skutek zaniedbań własnego „wojska”.
Zgodnie z chińską medycyną tradycyjnymi organami odpowiedzialnymi za odporność są śledziona, płuca i nerki. Śledziona zajmuje się przemianą strawy w Qi. Jedząc niezdrowo, osłabiamy Wei Qi a odporność spada. Płuca kierują powierzchnią (skóra, pory, nos), tzn. strefą, którą patogeny przenikają. Jeśli Qi płuc jest osłabione, powstają przestrzenie przejścia dla nieprzyjaciela. Według chińskiej tradycji, nerki są źródłem prenatalnej i postnatalnej esencji – korzeniem Wei Qi. Jakość tej esencji zależy niestety (a czasem na szczęści) od rodziców. Mówi się, że zawiera jakość Qi trzech poprzednich pokoleń. Jeśli nasi przodkowie nie żyli prawidłowo, nasze Wei Qi może być osłabione już od urodzenia lub mieć do tego dyspozycje. Od nas zależy co z tym zrobimy.
Na podstawie nowoczesnych badań wiemy, że kompleksy polisacharydów mogą wzmacniać obronność organizmu. Pomimo braku wiedzy o polisacharydach w dawnych czasach, chińscy, cesarscy lekarze potrafili z właściwości grzybów bardzo dobrze korzystać. Jeśli przyjrzymy się poszczególnym tropizmom grzybów zobaczymy ich wąski stosunek do konkretnych oragnów odpowiedzialnych za odporność w tradycyjnej chińskiej medycynie, np. Reishi – płuca, Cordyceps – płuca, nerki, Coriolus – płuca, śledziona... Bardzo ważne jest, że wiele grzybów potrafi nie tylko wzmacniać odporność, ale również regulować ją w przypadku, kiedy reakcje organizmu są nadmierne. Ten efekt jest wykorzystywany w atopowych problemach, przy reumatyzmie, itp.

Milan Schirlo – praktyk tradycyjnej chińskiej medycyny (www.tcm-point.cz) i konsultant MycoMedica

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory