Mycomedica hory
Informační lišta

Bez Šance Fest

Bez Šance Fest

Festival Bez Šance Fest je letní benefiční hudební festival orientovaný ve stylech jako punk-rock, ska, rockabilly a hardcore, který se koná už od roku 2015. Cílem festivalu je přiblížení punkové subkultury lidem, kteří ji doposud vnímají spíše negativně a zároveň se snaží pomoci dětem, které to potřebují. Cílem je spojit příjemné s užitečným a ukázat lidem, že i zábavou se dá pomáhat těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují.

Komu výtěžek pomůže

Výtěžek ze vstupného byl věnován v podobě daru na Oddělení dětské hemato-onkologie Dětské kliniky FN Hradec Králové, které je jedno z osmi specializovaných pracovišť v České republice pro péči o děti se zhoubným onemocněním. Všechny vystupující kapely hrají s maximálně sníženými náklady, čímž vyjadřují podporu celého záměru. Festival si již nyní vybudoval svoji tradici a pevné místo na poli českých festivalů zaměřených na punkovou subkulturu a s návštěvností kolem 400 účastníků se řadí ke středně velkým akcím tohoto typu v České republice. 

Jak jsme festival podpořili?

Již několikátým rokem podporujeme tento punkový festival finanční částkou. Líbí se nám myšlenka charitativní akce, kdy výtěžek ze vstupného je darován dětskému onkologickému oddělení. My se už teď těšíme na další ročník. 

 

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory