Mycomedica hory
Informační lišta

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

V dnešní uspěchané době si většina z nás stěžuje na neklid, únavu a špatný spánek. Přemíra podnětů, hektický život a až moc stresu přetěžuje naši mysl, a my ji neumíme dopřát odpočinek. To samozřejmě vede k dalším obtížím, které jsou s naší hlavou spojené.
 
Pokud toto právě teď na sobě pozorujete, zastavte se, a popřemýšlejte, čím byste mohly svoji mysl zklidnit a ztišit. Naším tipem jsou vitální houby.
 
O vitálních houbách většina z vás ví, že skvěle působí na imunitní systém. Co už ale ví málokdo, houby dokáží pozitivním způsobem působit i na naši psychiku. 
 
 shutterstock-665539060.jpg

Které vitální houby ovlivňují psychiku 

Je hned několik hub, které umí harmonizovat naši psychiku. Mají tzv. funkci An Shen – schopnost „uklidňovat Ducha“. Umí to Cordyceps, Reishi, Coriolus, Maitake, Pornatka či Hericium. 

Kolotoč myšlenek

Pokud podlehneme tempu světa kolem nás, brzy se to negativně projeví v podobě nějaké nemoci. Zvýšená zátěž naší psychiky vyvolává v těle nadměrnou míru stresu, který se projevuje různými fyzickými i psychickými obtížemi - bušením srdce, bolestmi hlavy, bolestmi na hrudi, sníženou obranyschopností, únavovými stavy, poruchami spánku, zažívacími obtížemi, narušením libida nebo problémy s menstruací. Velmi časté jsou i deprese a úzkosti. 
 
Tyto příznaky jsou jen obrannou reakcí těla, které se tímto způsobem snaží s nadměrnou zátěží vyrovnat. Pokud je stres častý a dlouhotrvající, může vyvolat řadu závažnějších onemocnění.
 
A proč? Protože náš organismus není na toto vybavený. Evolučně se vyvíjíme výrazně pomaleji, než jak se vyvíjí svět kolem nás. A opravdu není v našich „zdravých“ silách s ním držet krok.
 
Female,Having,Heart,,Asthma,Or,Panic,Attack.,Difficulties,With,Breathe,

Vitální houby podporují naši psychickou odolnost

Vitální houby jako je Cordyceps, Reishi či Hericium, dokáží posilovat naši obrannou energii Wei Qi a zároveň vyživující energii Ying Qi. Tím podporují i naši psychickou odolnost, psychickou pohodu, schopnost odolávat stresovým situacím a schopnost rychleji se adaptovat na neustále se měnící vnější podmínky. 

Obrannávyživující energie Qi

Energie Qi proudí v našem těle a vykonává v něm různé funkce. Proudí v akupunkturních drahách neboli meridiánech, stejně jako krev proudí v našich cévách. Podle toho, jakou funkci Qi vykonává, ji označujeme jako obrannou - Wei Qi. Ta proudí během dne na povrchu těla a chrání nás před vpádem vnějších patogenů. A to nejen fyzických patogenů, kterým staří Číňané říkaly chladný či horký vítr, a my jim říkáme viry, bakterie, chlamydie apod., ale i patogenům mentálním či psychickým. Pokud má člověk silnou Wei Qi, bude i psychicky odolný.

Druhou je vyživující energie - Ying Qi. Ta proudí uvnitř organismu a vyživuje ho. Tvoří pár s Wei Qi a jedna bez druhé nemohou existovat. Výživa souvisí i s naší odolností. Pokud nejsme dostatečně vyživení, patogen do nás snadněji pronikne. A je jedno, zda se jedná o patogen fyzický či psychický.

Učení o pěti duších 

Čínská medicína učí, že v pěti hlavních orgánech našeho organismu sídlí pět duší. Každá má trochu jiné funkce:
  • Duše Yi sídlí ve Slezině a souvisí s přemýšlením a přemítáním,
  • Duše Zhi sídlí v Ledvinách a souvisí s odhodláním a naší vůlí,
  • Duše Po sídlí v Plicích a je to takové „zvíře“ v nás. Je zodpovědná za procesy, které neovládáme vůlí,
  • Duše Hun sídlí v Játrech a je zodpovědná za naše plány a kreativitu.

Duše Shengenerál našeho těla

Nás teď bude zajímat podrobněji duše Shen, která sídlí v Srdci. Je to jakýsi generál, který ovládá duše ostatních orgánů. Pro lepší představivost ji můžeme popsat slovy: naše myšlení, vědomí, uvědomění si vlastní identity, schopnost vhledu do vlastního nitra, paměť, prostě celá psychika. Souvisí tedy s emocemi, spánkem, inteligencí, a moudrostí. Vedle toho je Shen zodpovědná i za sluch, zrak, hmat, chuť a čich.

 

Duše Shen a naše psychická pohoda 

Pro naši psychickou pohodu, je důležité, aby se duše Shen držela v Srdci a neulítávala pryč. Pokud se duše Shen nedrží v Srdci, pak jsme neukotvení, podráždění, neklidní, nesoustředění, trpíme depresemi a úzkostmi, máme problémy se spánkem.

Co zneklidňuje duši Shen a omezuje naši psychickou pohodu a snižuje psychickou odolnost? Slovy čínské medicíny je to nedostatek krve v našem Srdci. Duše Shen pak nemá kam ulehnout a nedokáže se ukotvit. Druhou příčinou je oheň v Srdci (často z nadměrných či potlačovaných emocí). Ani ten nedovolí duši Shen ukotvit se.

Některé vitální houby mají tu geniální schopnost, že dokáží ukotvit duši Shen zpátky do Srdce a tím zharmonizovat naši psychiku, vytvořit psychickou pohodu a zlepšit psychickou odolnost, tzv. An Shen účinek. Které to jsou?

Cordyceps podporuje psychickou odolnost 

Cordyceps sinensis je největší dobíječ energie mezi houbami. Razantně dokáže posilovat obrannou Wei Qi, čímž zlepšuje nejen naši obranyschopnost, ale i psychickou odolnost. Lidé, kteří užívají Cordyceps, dokáží lépe odolávat stresu a nadměrné zátěži.

Cordyceps doporučujeme pro lidi depresivní, kteří jsou spíše zimomřiví a vyčerpaní, kteří potřebují dodat energii (hlavně Yangovou energii). Díky tropismu k Ledvinám je Cordyceps vhodný i pro lidi trpící strachem, úzkostmi a různými fobiemi, dále pro lidi, kteří trpí nedostatkem vůle, protože v Ledvinách sídlí duše Zhi, která je zodpovědná za naši vůli. S Ledvinami souvisí úzce i naše sebedůvěra. Silné Ledviny dokáží kontrolovat i Srdce, aby příliš nevzplanulo, což se na psychice také vždy projeví. 

Cordyceps je velmi účinný u únavového syndromu a stavu vyhoření, kdy lidé jsou pokleslí, ztratili elán a schopnost radovat se.

Díky schopnosti Cordycepsu vyživovat Yin Plic má smysl použít ho i u stavů žalu, smutku, sklíčenosti, lítosti, sebelítosti, pocitů zklamání, studu, pocitů viny. 

shutterstock-2392828739.jpg 

Reishi univerzální houba pro zdraví

Reishi neboli Ganoderma lucidum posiluje jak obrannou Wei Qi, tak vyživující Ying Qi. Reishi má tropismus k Srdci a má výrazný An Shen účinek, harmonizuje tedy duši Shen. Dokáže vyživovat krev a Yin Srdce, duše Shen má pak kam v klidu „ulehnout“.

Nedostatek krve/Yin se projevuje jako duševní neklid, labilita, lekavost, zapomnětlivost, snadné rozrušení se, pocit nejistoty, nadměrné snění.

Tím, jak je Reishi hořká, dokáže i pročišťovat horkost v Srdci, která zde vznikla z emocí nebo se sem přesunula z Žaludku či Jater, a může se projevovat jako přílišná agitovanost, excitace, neklid, nesoustředěnost, tendence ke snadnému emočnímu vzplanutí či nespavost.

Reishi je velmi účinná u nejrůznějších emočních nerovnováh: úzkostí, depresí, strachů, nespavosti, nervozity apod. Reishi je také výborný adaptogen a pomáhá adaptovat se na ryche se měnící podmínky.

Reishi Mushroom

Hericium

Hericium erinaceus neboli korálovec ježatý je výborná vitální houba na podporu organismu u neurodegenerativních problémů, jako je demence, Alzheimer, Parkinson, roztroušená skleróza apod. Tyto stavy souvisí s poklesem NGF (nervového růstového faktoru) v organismu. Hericium, podle vědeckých studií, dokáže jeho produkci podporovat. Zde je dobré Hericium kombinovat i s houbou Reishi.

Hericium není tak silné v podpoře Wei Qi a Ying Qi, ale do určité míry pomáhá se stagnací Jaterní energie Qi a pomáhá tak u různých somatizací stresů, resp. u jakýchkoliv problémů zhoršujících se stresem a emocemi. Je vhodné u depresí, pocitů napětí, výbušnosti, podrážděnosti, náladovostí, u snížení kreativity, rozmrzelosti. Milují ho studenti, zvláště ve zkouškovém období. Hericium dokáže podporovat naše soustředění, pomáhá při učení a podporuje paměť.

Podle jedné studie dokáže Hericium (přes podporu NGF) dokonce zvyšovat naši schopnost zamilovat se.

Mushroom,Lion's,Mane,,Hericium,Erinaceus

Hledejte příčiny problémů 

Vitální houby nám s harmonizací psychiky mohou efektivně pomoci. Avšak stejně jako hledáme příčiny fyzických obtíží, určitě je třeba najít i příčiny psychických nerovnováh. 

 Zařaďte do svého života více psychohygieny: učte se kontrolovat emoce, meditujte, věnujte se smysluplné práci, vyhýbejte se stresu, hledejte radost v životě, stýkejte se s lidmi, které máte rádi a kteří do vašeho života přinášejí dobrou náladu, a pomáhejte ostatním.

Vztahy na prvním místě

Na závěr bych chtěl zmínit výsledky jedné americké studie, která probíhala dlouhá desetiletí a na velkém počtu lidí. Vědci chtěli zjistit, proč jsou někteří lidé zdraví a jiní nemocní, proč jsou šťastní a za jakých podmínek se dožívají ve zdraví vysokého věku. Zjistili, že jedna věc je pro nás všechny naprosto zásadní, a to, jaké máme vztahy s ostatními lidmi. Vztahy s partnerem, s dětmi, s příbuznými, v práci, jakými přáteli a blízkými se obklopujeme.  

Tak si to, prosím, vezměte k srdci a snažte se každý den budovat dobré vztahy, a když budete mít chuť, tak k tomu přidejte i nějakou tu vitální houbu.

shutterstock-1477577645.jpg

Milan Schirlo

11zon_cropped

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory