Mycomedica

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

TCM POINT s.r.o., IČ: 28785517, se sídlem Masarykovo náměstí 18, 549 54, Police nad Metují, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu společnosti:  TCM POINT s.r.o., Masarykovo náměstí 18, 549 54, Police nad Metují.

Zabezpečení Vašich osobních dat

TCM POINT s.r.o., dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat TCM POINT s.r.o., o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného obchodního sdělení či novinek), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email: info@MycoMedica.cz

TCM POINT s.r.o., Masarykovo náměstí 18, 549 54 Police nad Metují

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 

•                    Vaše IP Adresa

•                    Otevíraná stránka našeho webu

•                    Kód odpovědi http

•                    Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od TCM POINT s.r.o., dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. TCM POINT s.r.o., nepředává takto získanou e-mailovou adresu dalším zpacovatelům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již nechcete od TCM POINT s.r.o., dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy písemně na adresu společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

TCM POINT s.r.o., bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

 

 

Poradna - kontaktní formulář na webu: www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Pokud nás budete kontaktovat přes náš kontaktní formulář, jsou na webu  www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.czzpracovávány tyto osobní údaje, pro případnou komunikaci s Vámi. Tyto osobní údaje evidujeme na základě Vašeho souhlasu, který udělíte pod kontaktním dotazníkem.

 

 

Právní titul

Souhlas

 

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, E-mail, Telefon

Účel zpracování

Komunikace se zákazníkem, který nás první kontaktoval, přes tento dotazník

 

Doba zpracování

Po dobu 1. měsíce nebo do odvolání souhlasu

 

 

 

 

 

 

Kontakty na zaměstnance na webu www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Pro lepší komunikaci zákazníků s našimi zaměstnanci, jsou na webu www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz, umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě plnění pracovní smlouvy.

 

 

Právní titul

Plnění smlouvy

 

Osobní údaje

Email, Jméno, Příjmení, Pracovní pozice, Telefon, Titul

Účel zpracování

Potřebný kontakt pro klienta

 

Doba zpracování

Po dobu pracovněprávního vztahu

 

 

 

Fotografie zaměstnanců na webu www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Na propagaci naší společnosti jsou na webu www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz, umístěné osobní údaje našich zaměstnanců. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě jejich souhlasu.

 

 

Právní titul

Souhlas

 

Osobní údaje

Fotografie

Účel zpracování

Propagace společnosti

 

Doba zpracování

Do odvolání souhlasu

 

 

Organizace – obchodní partneři na webu www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Na našich stránkách jsou zveřejněny organizace, které podporujeme na webu  www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.czzpracovávány tyto osobní údaje. Tyto osobní údaje evidujeme na základě Vašeho souhlasu, který udělíte pod kontaktním dotazníkem.

 

 

Právní titul

Plnění smlouvy

 

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, Pracovní pozice

Účel zpracování

Sponzorské aktivity

 

Doba zpracování

Po dobu trvání

 

Fotografie zástupců organizací, které podporujeme www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz

 

Na propagaci naší společnosti jsou na webu www.MycoMedica.cz,  www.YaoMedica.cz, umístěné osobní údaje našich obchodních partnerů. Tyto osobní údaje zveřejňujeme na základě jejich souhlasu.

 

 

Právní titul

Souhlas

 

Osobní údaje

Fotografie

Účel zpracování

Propagace společnosti

 

Doba zpracování

Do odvolání souhlasu

 

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory