Mycomedica hory
Informační lišta

Problémy s plodností. Jak je řešit a dočkat se vytouženého miminka?

V posledních letech čím dál více párů řeší otázku přirozeného početí. Počty „neplodných“ můžu i žen narůstají geometrickou řadou a po návštěvě lékaře bohužel často nabývají dojmu, že bez pomoci asistované reprodukce, se vytouženého miminka nikdy nedočkají.  

Proto bychom se v tomto článku rádi zamysleli, jak neplodnost definuje a vysvětluje západní a tradiční čínská medicína, jak se dívají na příčiny a jak rozdílně přistupují k léčbě. 

 

shutterstock-1531882157.jpg

Co nám říkají statistiky 

Statistiky ukazují, že neplodnost postihuje stále více párů. Dříve se hledaly příčiny hlavně na straně ženy. To se však za poslední léta výrazně změnilo. Dnes se uvádí, že 40 % problémů s plodností je na straně ženy, 40 % na straně muže a u 20 % je chyba u obou partnerů. Co je alarmující, že se tato situace stále zhoršuje. 

Jako příčiny neplodnosti se nejčastěji zmiňují faktory jako posouvání těhotenství do pozdějšího věku, environmentální faktory, a zvýšená expozice chemikáliím, které mohou negativně ovlivnit reprodukční zdraví. Dále nekvalitní strava, špatné stravovací návyky, přepracování, nadměrný stres atd. 

Psychický stav může velmi významně ovlivnit plodnost. Stres, úzkost a depresivní stavy mohou interferovat s hormonálními cykly a ovlivnit šance na otěhotnění. Podpora psychického zdraví, včetně terapie a relaxačních technik, je klíčová pro zvýšení šance na úspěšné početí.

Příčiny problémů s plodností očima západní medicíny 

Problémy s plodností mohou mít mnoho příčin, které se liší podle pohlaví. U žen to bývají hormonální nerovnováhy, problémy s ovulací, zablokované vejcovody, nebo problémy s dělohou jako myomy či endometrióza. 

U mužů jsou nejčastějšími příčinami snížená kvalita spermií, problémy s ejakulací, nebo hormonální dysbalance. Dále věk, genetické předpoklady, životní styl a zdravotní stav obou partnerů.

Uvádí se, že průměrný ejakulát obsahuje 100 000 000 spermií, kde je méně než 20 % abnormálních forem. Pokud tyto hodnoty klesají, resp. zvyšuje se množství abnormalit, tím klesá i schopnost oplození.

Možnosti léčby podle západní medicíny 

Tradiční lékařské přístupy zahrnují různé hormonální terapie, chirurgické zákroky a asistovanou reprodukci, jako je IVF. IVF je často využívána v případech, kdy jiné metody selhávají, a zahrnuje odběr vajíček a oplodnění spermiemi v laboratorních podmínkách.

 

In,Vitro,Fertilisation,Concept.,Artificial,Insemination,Or,Fertility,Treatment,Macro

Příčiny problémů s plodností podle čínské medicíny

 Slovy čínské medicíny a zjednodušeným pohledem můžeme příčiny problémů s plodností rozdělit do tří skupin:

 • nedostatečnost Ledvin - Yangu, Yin či esence
 • nedostatečnost krve Jater
 • blokáda v reprodukčních cestách

Níže si jednotlivé příčiny podrobně rozebereme.

Nedostatečnost Ledvin 

Ledviny jsou hlavním orgánem zodpovědným za naši schopnost počít. Píšeme je s velkým L, protože tím myslíme Ledviny podle čínské medicíny, což zahrnuje něco jiného, než ledviny podle západní medicíny. Jedná se o celý systém Ledvin, který zahrnuje i močový měchýř nebo emoce strachu. Ledviny jsou důležitý reprodukční orgán jak pro muže, tak pro ženy. Tvoří materiálně energetickou základnu našeho organismu. Jsou zdrojem energie Qi, Yangu, Yin a esence Jing. 

Pro funkční reprodukci hraje zásadní roli tzv. kvalita esence, která je v Ledvinách uschovaná. Někdy se jí také říká reprodukční esence.

Esence je to, co získáváme po našich předcích. Ona určuje, zda budeme zdraví či nemocní, jak se v určitých situacích zachováme, či jak vysokého věku se dožijeme.

Esence je také zdrojem Tian Gui, což je zvláštní substance, která se podílí na tvorbě spermatu, na tvorbě vajíček a také se spolupodílí na tvorbě menstruační krve. Tian Gui se též říká „nebeská voda“. Kvalita a síla ledvinové esence je tedy zásadní pro schopnost počít. 

Ledviny jsou dále zdrojem Yin a Yangu celého organismu. Yin uložená v Ledvinách tvoří materiální základnu našeho organismu (její součástí je i esence). Pomáhá náš organismus vyživovat a svlažovat. Ledvinový Yang jsou taková kamínka našeho organismu. Zahřívají ho a jsou aktivizátorem většiny fyziologických funkcí. Vytvářejí jiskru, která je pro početí důležitá. 

Nedostatečnost krve Jater 

Druhým orgánem důležitým pro početí jsou JátraJátra jsou důležitá hlavně pro ženský reprodukční systém, protože skladují a distribuují krev. A menstruace a krev se schopností počít úzce souvisejí.

Je-li je krve málo, dochází k obtížím, které mají na plodnost negativní dopad. Například při nedostatečnosti krve nedochází po menstruaci k dostatečné obnově endometria, což ohrožuje schopnost počít, dále se zpomaluje její tok a tím může docházet ke vzniku krevních stáze, které mají za následek vznik blokád, které brání otěhotnění. Krev jater navíc úzce souvisí s Yin a esencí Ledvin, takže se většinou léčí obojí současně. 

Blokády v reprodukčních cestách 

Velkým problémem ale jsou i blokády v reprodukční soustavě, které omezují mechanismus proudění energie Qi a tím i schopnost počít. Mohou vznikat z různých příčin: chladem v děloze, zpomalením proudění Qi v reprodukčních cestách, jako stáze po různých gynekologických zákrocích. Často se projevují jako tzv. krevní stáze ve formě myomů, cyst, polycystických vaječníků či endometriózy. 

Důležité pro plodnost jsou i tzv. mimořádné dráhy. Asi víte, že každý orgán má svoji dráhu, v které proudí energie Qi a na které se nacházejí akupunkturní body. Máme tedy 12 řádných drah a vedle toho i mimořádné dráhy, které mají různé funkce. Často slouží jako tzv. rezervoáry energie Qi. Zde je třeba zmínit 3 mimořádné dráhy, které jsou pro schopnost plodit a také pro menstruační cyklus zásadní:

 • Ren Mai – dráha početí, která vede po střední čáře přední části trupu a která kontroluje yinovou energii
 • Du Mai – dráha řídící, která vede po středu zad a která kontroluje yangovou energii
 • Chong Mai – ústřední dráha, vede středem těla z dělohy nahoru a kontroluje krev, a je velmi zásadní pro menstruační cyklus

Možnosti léčby podle tradiční čínské medicíny

Čím dál více párů se svěřuje do péče tradiční medicíny. Čínská medicína nabízí na první pohled jednoduchá řešení, za to ale účinná. Bylinné směsi a akupunkturu, které jsou zaměřeny na zlepšení celkového zdraví a podporu plodnosti. Studie naznačují, že tyto metody mohou zlepšit kvalitu vajíček a spermií, a dokonce zvýšit úspěšnost IVF procedur.

 

Bowl,With,Acupuncture,Needles,On,Wooden,Table

Plodnost odráží náš životní styl

Snad všichni si už uvědomujeme, že mnoho zdravotních problémů si způsobujeme sami, svým životním stylem, který není vždy tak úplně zdravý. A nejinak tomu je i u problémů s plodností.

Nicméně díky tomu, že velký vliv na plodnost má kvalita ledvinové esence, pak zde bude mít velký vliv i to, jak žili naše rodiče a naši předkové. Což bohužel nijak neovlivníme.

Zároveň si však esenci „ničíme“ svým stylem života. Přemíra práce, přemíra stresu a vynakládání nadměrné energie má za následek to, že si náš organismus často sahá do rezerv a ty rezervy jsou tvořené právě esencí.

Muži si esenci vyčerpávají např. častým sexem, ženy pak menstruací a porody. Nicméně nejdůležitější je kvalita esence obou rodičů. Proto pokud muž a žena chtějí mít zdravého potomka, měli by se dostat do co nejlepšího stavu dříve, než počnou. Ve staré Číně se muž a žena minimálně jeden rok intenzivně připravovali na to, že počnou potomka.

Měli byste vědět, že nejde jen o celkový fyzický a mentální stav před početím, ale svoji roli hraje i doba početí. Ta podle čínské medicíny velmi výrazně ovlivňuje stav počatého dítěte. Proto se nedoporučovalo počít dítě při bouřce nebo při jiných extrémních výkyvech počasí, nebo v době, kdy byl člověk pod velkým stresem. A už vůbec ne pokud je pod vlivem alkoholu nebo drog.

Máte-li nějaké zdravotní nerovnováhy, určitě byste měli nejprve zapracovat na jejich odstranění a až potom uvažovat o početí.

I skladba jídelníčku hraje důležitou roli 

Pro schopnost počít je důležitá i skladba jídla a způsoby stravování. U žen by měla strava odpovídat menstruačnímu cyklu. Po menstruaci je třeba doplňovat krev, takže popíjet vývary z morkových kostí, nebo jíst vajíčka či jiné proteiny.

Na podporu ovulace je třeba doplňovat Yang ledvin, takže černý sezam nebo vlašské ořechy nebo zkusit vitální houbu Cordyceps.

Po ovulaci je třeba posilovat Qi, takže kvalitní, pravidelná a pestrá strava složená z kvalitních a opravdových potravin je základ.

Není třeba vyhýbat se tukům, protože ty jsou nezbytné pro tvorbu cholesterolu, který je důležitý pro vznik estrogenu a progesteronu.

Štíhlé ženy, které mají menší podíl tuku v těle, mají často problémy s nedostatkem ženských hormonů, naopak ale ženy s nadváhou mají problém s tzv. vlhkostí v těle, což může být pro plodnost také problém. 

Vyrovnaný pohyb, odpočinekspánek

Dalším důležitým faktorem pro úspěšné početí je dostatečné množství kvalitního spánku. Ideálně spát 7-8 hodin a chodit spát co nejdříve před půlnocí. V noci totiž dochází k čištění a regeneraci organismu. Ve spánku se navíc doplňuje Yinová energie, tedy i krev.

Pohybovou aktivitu si vybírejte takovou, která vás nevyčerpá a bude vám příjemná. Intenzivní sport „žere“ krev a oslabuje Ledviny. Organismus se potřebuje hýbat, pak se hýbe i energie Qi a krev, a nedochází tak snadno k blokádám.

Takže pro schopnost plodit nestačí mít v organismu jenom dostatek esence a krve, ale je třeba, aby se i pohybovaly.

Naše mysl nám často také nepomáhá 

Jistě jste slyšeli příběhy žen, které své problémy s početím řešily velmi intenzivně, pak odjely na dovolenou nebo zašly na psychoterapii a vše najednou přišlo přirozeně.  

Emoce jsou pro náš organismus důležité. Pomáhají vyrovnávat různé pohyby energií. Pokud jsou ale nadměrně, potlačované či dlouhotrvající, mohou vyvolávat různé zdravotní nerovnováhy.

Čínská medicína doporučuje udržovat si pokojnou mysl – začít meditovat, cvičit jógu, Tai JI, Qi Gong. To vše má na početí blahodárný vliv.

Těhotenství je období Yinové, tzn. že žena musí být dobře vyživená, musí mít dostatek krve a pevné Ledviny.

Vrcholové manažerky, které neustále nic nestíhají, mají pořád plný diář, dělají od nevidím do nevidím, přesně takové ženy pak mají často problém otěhotnět.

 

Beautiful,Cute,Sporty,Woman,Doing,Exercise,In,Bright,Room.,Focused

 

Jaký vliv na početí má četnost sexu 

U žen četnost sexu nehraje zásadní roli. Množství pohlavních styků neovlivňuje hladinu esence. Naopak, častý sex pomáhá psychickému i fyzickému uvolnění. Dále by u žen mělo při styku, pokud chtějí počít, dojít k orgasmu. Orgasmus v tomto případě zvyšuje šance na kvalitu početí.

U mužů je naopak četnost hodně důležitá, především frekvence ejakulace. Moderní přístupy říkají, že muž by měl ejakulovat co nejčastěji, aby se sperma neustále obnovovalo a bylo kvalitní. Oproti tomu čínská medicína radí příliš spermatem neplýtvat, tzn. nemít ejakulaci příliš často, protože sperma se tvoří z tekutiny Tian Gui a ta z esence, takže častou ejakulací si snižujeme hladinu ledvinové esence.

Tady opět připomeneme základní pravidlo čínské medicíny: všeho přiměřeně. Málo četné ejakulace mohou totiž vést ke stagnacím Jater a k frustraci.

S věkem by četnost v rámci zachování zdraví a snahy dožít se vysokého věku měla klesat.

Bylinky, které podporují početí 

Nesmíme opomenout tradiční bylinné recepty, které se na podporu plodnosti používají už staletí.

 • Zan Yu Tang (znáte pod českým názvem Zahřátí komnaty) – tento recept podporuje Yang ledvin a svým složením je zaměřený na podporu plodnosti. Ideální tedy pro ženy, které jsou spíše zimomřivé, mají studené končetiny, jsou bledé, jsou často unavené či mají sklon k samovolným potratům. 
 • Yu Lin Zhu Tang (znáte pod českým názvem Síla jednorožce) – tento recept podporuje všechny složky organismu nutné pro snadné početí. Posiluje Ledviny, doplňuje krev Jater a doplňuje energii Qi. Je vhodný primárně pro ženy, ale i pro některé muže, kteří jsou spíše zimomřiví, bledí, trpí únavou či závratěmi.
 • Shao Fu Zhu Yu Tang (znáte pod českým názvem Studená země) – tento recept obsahuje dvě skupiny bylin. První skupina zahřívá Ledviny. Druhá skupina rozbíjí blokády v reprodukčních cestách. Je vhodná u příznaků jako jsou bolesti v podbřišku zlepšující se teplem (které mohou, ale nemusejí souviset s menstruací), u děložního krvácení, opožděné menstruace apod.
 • Liu Wei Di Huang Wan (znáte pod českým názvem Šest šlechticů) – tento recept podporuje Yin Ledvin. Nedostatek Yin Ledvin může být příčinou problémů s plodností. Zároveň pozorujeme příznaky jako je noční pocení, slabost v bedrech a kolenou, zhoršování se sluchu a zraku, oslabení paměti apod.
 • Wu Zi Yan Zhong Wan (znáte pod českým názvem Rychlý pulec) – tento recept je vhodný primárně pro muže, kteří potřebují vylepšit hodnoty spermiogramu. Zároveň ho lze použít u předčasná ejakulace, snížení životní síly, poruch erekce či častého močení.

Bylinných receptů, které je možné použít u problémů s plodností, je mnohem více. Vybrali jsem jen ty nejpoužívanější.

 

Nesmíme zapomenout na vitální houby  

 • Cordyceps – doplňuje Yang a esenci Ledvin. Je vhodný u většiny pacientů s problémy s plodností. U mužů i u žen. Není vhodný u lidí, kteří jsou příliš horkokrevní či mají výraznější hypertenzi.
 • Pro ženy je navíc vhodná i houba Coriolus. Ta dokáže regenerovat děložní sliznice. 

Uvolněte svá Játra

Ženy, které jsou dlouhodobě ve stresu, trpí podle čínské medicíny stagnací Jater. Tato stagnace se často podílí na blokádách v reprodukčních cestách. Je často i primární příčinou myomů či cyst. 

V těchto případech se doporučuje bylinný recept Xiao Chai Hu Tang (znáte pod českým názvem Rozbití okovů). Tento recept je prakticky vhodný u všech somatizací stresů, u všeho, co se zhoršuje stresem. Typickým příznakem je pocit napětí kdekoliv po těle, neschopnost uvolnit se a také premenstruační syndrom.

Slovo na závěr 

Pokud řešíte problémy s plodností, určitě je dobré navštívit terapeuta tradiční čínské medicíny. Ten většinou uvítá, pokud jste si prošli i kolečko západní medicíny. Pomůže mu to v diagnostice a zároveň vyloučí vážnější problémy. U žen je dobré, pokud si před návštěvou alespoň pár měsíců měří bazální teplotu – ta je pro terapeuta také velmi cenným diagnostickým nástrojem.

 

Milan Schirlo

milan kolecko

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory