Mycomedica hory
Informační lišta
Zpět na houbář

Reishi

Jiné názvy:

česky - lesklokorka lesklá

čínsky - língzhī

latinsky - Ganoderma lucidum

japonsky - Reishi

Stručný profil:

Reishi je jedním z nejceněnějších léčiv tradiční čínské medicíny. V překladu znamená„božská houba nesmrtelnosti“. Její léčebné účinky se využívají již více jak 4.000 let. Je zmiňována i v základním díle čínské medicíny ve Vnitřním kánonu Žlutého císaře. Ve starých dobách byli lidé ochotni cestovat do velmi vzdálených míst, aby ji získali a mohli využít její silný léčivý potenciál. Byla vyhledávána králi a opěvována básníky. V přírodě se vyskytují různé druhy Reishi, z nichž terapeuticky nejcennější je ta, která má červenou barvu. Je velmi vzácná. Parazituje především na odumřelých větvích listnatých stromů. Vytváří jednoleté plodnice. V ČR na ní narazíme jen zřídka...

Použití v praxi:

 • všeobecné posílení imunitního systému + Agaricus, Shiitake, Coriolus
 • terapie alergií + Agaricus, Hericium (zejména pro pročištění střev)
 • podpora fyzického a mentálního zdravotního stavu + Cordyceps
 • doplňková terapie rakoviny + dle typu nádoru
 • podpora srdce a oběhu + Shiitake, Agaricus, Maitake, Auricularia, Cordyceps
 • přírodní prostředek proti stárnutí + Cordyceps
 • pomoc při poruchách spánku, nervovém neklidu a vyčerpání + Hericium, Cordyceps
 • doplňková terapie u poruch jater + Maitake, Agaricus, Shiitake

TCM charakteristika:

 • teplota – neutrální
 • chuť – sladká a lehce hořká
 • tropismus – srdce, játra, plíce (podle některých pramenů má tropismus i k ledvinám či slezině)

Účinky podle tradiční čínské medicíny:

 • doplňuje Qi a vyživuje krev
 • uklidňuje ducha
 • transformuje hleny a zastavuje kašel
 • utišuje dušnost
 • posiluje esenci ledvin

Další motivy pro použití Reishi:

protizánětlivé účinky, nespavost, úzkosti, nadváha, únavy, reguluje lipidy a cholesterol, anti-aging účinky (+ Polyporus, Cordyceps), ochrana srdce a jater, alergie (zastavuje uvolňování histaminu + vitamín C),
alergie na potraviny (+ Hericium), onemocnění pohybového aparátu, odstranění stresu, CA žaludku, jater, plic, kůže, mozku, ledvin, posílení imunitního systému,
kožní onemocnění, působí antineoplasticky, posiluje kardiovaskulární systém (zvyšuje kontraktilitu, snižuje TK, brání hypoxii srdečního svalu), antibiotické
působení (proti E.coli, B.dysenterie, Pseudomonas, pneumokokům, streptokokům, stafylokokům), posiluje játra, diabetes, tiší kašel, podporuje
vykašlávání, sedativně, analgeticky, antihistaminový efekt, bronchitida (+Cordyceps – dlouhodobě, + Coriolus u akutního stavu – regeneruje sliznice),
neurastenie, leukopenie, cirhóza jater, dermatologická onemocnění, tělesná či duševní únava, artróza, artritida, leukemie (účinek na kostní dřeň), onemocnění
sítnice, svalová atrofie a dystrofie a RS, detoxikace jater, reguluje obrannou qi, výrazný antioxidant (P/E),

Dávkování:

 • při zdravotních problémech: 3-6 kapslí denně do zmírnění problémů (je vhodné poradit se s lékařem či praktikem čínské medicíny)
 • doporučujeme užívat vždy 5 dní v týdnu a 2 dny vynechat
 • při preventivním užívání: 1-2 kapsle denně
 • kapse užívejte na lačno (min.20 minut před jídlem či 30 minut po jídle), zapíjejte vodu nebo slabým čajem

Přesná dávka závisí nejen na tělesné hmotnosti a věku, ale také na typu a vážnosti nemoci. Dávka by měla být sledována během postupu léčby a může být postupně zvyšována, pokud je to třeba.

Prášek nebo extrakt:

Užívání prášku nebo práškových kapslí je všeobecně doporučováno jako zcela preventivní opatření. Pro terapeutickou je jednoznačně smysluplnější použití extraktů z medicinálních hub. Více zde.

Ověřené a testované možnosti kombinací s jinými medicinálními houbami:

 • Všeobecné posílení imunitního systému: Agaricus, Shiitake, Coriolus
 • Terapie alergií: Agaricus, Hericium (zejména pro pročištění střev)
 • Podpora fyzického a mentálního zdravotního stavu: Cordyceps
 • Doplňková terapie rakoviny: jakákoliv houba je zde možná v závislosti na typu nádoru
 • Podpora srdce/oběhu: Shiitake, Agaricus, Maitake, Auricularia, Cordyceps
 • Přírodní prostředek proti stárnutí: Cordyceps
 • Pomoc při poruchách spánku atd.: Hericium, Cordyceps
 • Poruchy jater: Maitake, Agaricus, Shiitake

Vezměte na vědomí: Obvykle se užívá Cordyceps ráno a Reishi večer.

Vědecká studie týkající se Reishi:

Rakovina

Vzhledem k závažnosti diagnózy a léčbě, která je velmi náročná, a ne vždy úspěšná, vědci stále hledají nové a nové možnosti léčby. Pokusy jsou prováděny i s medicinálními houbami, tedy i s Reishi.
Studie jsou prováděny buď na buněčných kulturách, hlodavcích, nebo jsou i klinické studie, kterých se účastní pacienti.
Reishi zasahuje proti rakovinným buňkám v podstatě dvěma způsoby. Jednak posiluje imunitní systém, jednak působí přímo na rakovinné buňky.
Pokusy in vitro byly prováděny na velkém množství rakovin, např. leukémiích, sarkomu, hepatomu, karcinomu prsu a prostaty, plic, močového měchýře, vaječníků atd.
Těmito pokusy je prokazováno, že Reishi zastavuje buněčný cyklus rakovinných buněk, nedochází k jejich dělení. Dokáže navodit apoptózu, tlumí aktivaci antioapototického proteinu Bcl-2, ale aktivuje kaspázy a další proapototické mechanismy.
Zabraňuje též metastazování, a to např. tak, že tlumí aktivitu metaloproteáz, jež štěpí mezibuněčnou matrix a umožnují tak lepší vycestování rakovinných buněk, či snižuje expresi faktoru odpovídajícího za novotvorbu cév.
Pokusy na zvířatech se prokázalo, že i v živém organismu, nejen v buněčných kulturách, tlumí Reishi růst nádorové hmoty, a dokonce může vyvolat regresi, zmenšení tumoru, také např. v případě hepatomu u myší snižuje jeho metastazování.
Je prokázáno, že tyto silné účinky mají ganopoly, β-glukany. Tyto také byly extrahovány a podávány myším, u nichž po 10 dnech došlo ke zmenšení váhy nádorové hmoty sarkomu. Tato sloučenina zvyšuje expresi TNF-alpha a IFN-gamma, aktivitu NK buněk, cytotoxických T lymfocytů atd.
Klinické studie pak také přinášejí zprávy o pozitivním vlivu Reishi. Např. v preklinické studii, do které bylo zařazeno 34 pacientů v pokročilém stádiu rakoviny. Dostávali ganopoly po dobu 12 týdnů. U těchto pacientů došlo k vylepšení parametrů imunitního systému, zvýšila se produkce IL-2, IL-6, INF gamma, vzrostl počet imunitních buněk schopných eliminovat rakovinné buňky. Ke stejnému závěru dospěla i studie na pacientech s rakovinou plic.
Zhao L, Dong Y, Chen G, Hu H. Extraction, purification, characterization and antitumor activity of polysaccharides from Ganoderma lucidum. Carbohydr Polym. 2010;80(3):783–9.
Shang D, Zhang J, Wen L, Li Y, Cui Q. Preparation, characterization, and antiproliferative activities of the Se-containing polysaccharide SeGLP-2B-1 from Se-enriched Ganoderma lucidum. J Agric Food Chem. 2009;57:7737–42.
Sadava D, Still D. W, Mudry R. R, Kane S. E. Effect of Ganoderma on drug-sensitive and multidrug-resistant small-cell lung carcinoma cells. Cancer Lett. 2009;277:182–9.
Stanley G, Harvey K, Slivova V, Jiang J, Sliva D. Ganoderma lucidum suppresses angiogenesis through the inhibition of secretion of VEGF and TGF-beta1 from prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun. 2005;330:46–52.
Chen N.H, Liu J.W, Zhong J.J. Ganoderic acid T inhibits tumor invasion in vitro and in vivo through inhibition of MMP expression. Pharmacol Rep. 2010;62(1):150-63.
Hyun J. W, Choi E. C, Kim B. K. Studies on constituents of higher fungi of Korea (LXVII), antitumor components of the basidiocarp of Ganoderma lucidum. Korean J Mycol. 1990;18:58–69.
Weng C. J, Chau C. F, Yen G. C, Liao J. W, Chen D. H, Chen K. D. Inhibitory effects of Ganoderma lucidum on tumorigenesis and metastasis of human hepatoma cells in cells and animal models. J Agric Food Chem. 2009;57:5049–57.
Gao Y, Gao H, Chan E, Tang W, Xu A, Yang H, Huang M, Lan J, Li X, Duan W, Xu C, Zhou S. Antitumor activity and underlying mechanisms of ganopoly, the refined polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum, in mice. Immunol Invest. 2005;34(2):171-98.
Gao Y. H, Zhou S. F, Jiang W. Q, Huang M, Sai X. H. Effects of Ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest. 2003;32:201–15.

Gao Y, Tang W, Dai X, Gao H, Chen G, Ye J, Chan E, Koh H.L, Li X, Zhou S. Effects of water-soluble Ganoderma lucidum polysaccharides on the immune functions of patients with advanced lung cancer. J Med Food. 2005;8(2):159-68.

Cholesterol, kardiovaskulární nemoci

Reishi je známá též svou schopností ovlivňovat lipémii.

Toto je opakovaně potvrzováno v mnoha studiích. Reishi obsahuje složky, které dokáží inhibovat syntézu cholesterolu, ale dokáže také hladinu snížit, tj. hladinu celkového cholesterolu, LDL, triglyceridů, a zvýšit hladinu HDL.

Krom tohoto faktu je zjištěno, že Reishi snižuje krevní tlak a srážlivost krve. U pacientů ve dvojitě zalepené studii vedlo užívání Reishi ke snížení bolestí na hrudi, omezení palpitací, méně se vyskytoval pocit zkráceného dechu atd.

Gao Y, Chen G, Dai X, Ye J, Zhou S. A phase I/II study of ling zhi mushroom Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) extract in patients with coronary heart disease. Int J Med Mushr. 2004;6(4):30

Kim J.H, Lee D.H, Lee S.H, Choi S.Y, Lee J.S. Effect of Ganoderma lucidum on the quality and functionality of Korean traditional rice wine, yakjuJ Biosci Bioeng. 2004;97(1):24-8.

Berger A, Rein D, Kratky E, Monnard I, Hajjaj H, Meirim I, Piguet-Welsch C, Hauser J, Mace K, Niederberger P. Cholesterol-lowering properties of Ganoderma lucidum in vitro, ex vivo, and in hamsters and minipigs. Lipids Health Dis. 2004;3:2.

Klupp NL, Chang D, Hawke F, Kiat H, Cao H, Grant SJ, Bensoussan A. Ganoderma lucidum mushroom for the treatment of cardiovascular risk factors. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2:CD007259.

Olarewaju M Oluba, Augustine O Olusola, George O Eidangbe, Leye J Babatola, E Chukwu Onyeneke. Modulation of Lipoprotein Cholesterol Levels in Plasmodium berghei Malarial Infection by Crude Aqueous Extract of Ganoderma lucidum. Cholesterol 2012 25;2012:536396.

Psychika

Reishi ovlivňuje i nervový systém. Je možné ji využít v případě nespavosti, úzkostí, ale i depresí. Je zjištěno, že působí jako antagonista na 5-HT2A receptorech.

Hirokazu Matsuzaki, Yuta Shimizu, Naohiro Iwata, Shinya Kamiuchi, Fumiko SuzukiHiroshi Iizuka, Yasuhide Hibino, Mari Okazaki Antidepressant-like effects of a water-soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 370.

Jia W, Wu M, Zhang J.S, Liu Y.F. A preliminary study on the sleep-improvement function of the effective ingredients of Ganoderma lucidum fruitbody. Acta Edulis Fungi. 2005;12(3):43-47

Honda K, Komoda Y, Inoué S. Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho Hokoku. Sleep-promoting effects of Ganoderma extracts in rats: comparison between long-term and acute administrations. 1988;22:77-82.

Chu Q.P, Wang L.E, Cui X.Y, Fu H.Z, Lin Z.B, Lin S.Q, Zhang Y.H. Extract of Ganoderma lucidum potentiates pentobarbital-induced sleep via a GABAergic mechanis. Pharmacology Biochemistry and Behavior 2007;86(4):693-698.

Imunita

Reishi má významný vliv na imunitní systém, má stimulační i aktivační účinky. Je tedy možné ji využít při autoimunitních, alergických onemocněních, stejně jako v posílení proti infekcím či rakovinným buňkám. Bylo prokázáno, že v oblasti posílení imunitní odpovědi podporuje proliferaci a zrání imunitních buněk. Zvláště pak má silný vliv na zvýšení funkcí makrofágů ‒ fagocytózu, produkci cytokinů. V přítomnosti Reishi se zvyšuje koncentrace IL-1, IL-6, IL-12, IFN-γ, TNF-α, což je mimo jiné dáno aktivací transkripčního faktoru NF-kappaB. Jejich zdroji nejsou jen makrofágy, ale i Reishi stimulované lymfocyty, NK buňky, dendritické buňky aj.

Jednotlivé studie jsou prováděny buď na buněčných kulturách, či hlodavcích.

Co se týká tlumení imunitního systému, ukazuje se, že Reishi má protialergické účinky. Jedna ze studií dokládá, že Reishi snižuje uvolnění histaminu z imunitních buněk hrajících úlohu v alergických reakcích.

Také bylo doloženo, že v průběhu podávání Reishi došlo u astmatických myší ke snížení hyperreaktivity v dýchacích cestách, snížila se infiltrace sliznice imunitními buňkami, stejně tak produkce IL-4, IL-5, tedy byla oslabena reaktivita Th2. Došlo také ke snížení produkce IgG1.

Krom alergických reakcí dokáže Reishi tlumit i autoimunitní odpověď. Např. u revmatoidní artritidy. Polysacharid z Reishi snižuje produkci zánětových cytokinů v synoviálních fibroblastech.

Ho Y.W, Yeung J.S, Chiu P.K, Tang W.M, Lin Z.B, Man R.Y, Lau C.S. Ganoderma lucidum polysaccharide peptide reduced the production of proinflammatory cytokines in activated rheumatoid synovial fibroblast. Mol Cell Biochem. 2007;301(1-2):173-9.

Zhu X, Lin Z. Modulation of cytokines production, granzyme B and perforin in murine CIK cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. Carbohydr Polym. 2006;63:188–97.

Cao L. Z, Lin Z. B. Regulation on maturation and function of dendritic cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. Immunol Lett. 2002;83:163–9.

Chang Y. H, Yang J. S, Yang J. L, editors. et al. Ganoderma lucidum extract promotes immune responses in normal BALB/c mice in vivo. Vivo. 2009;23:755–9.

Kuo M. C, Weng C. Y, Ha C. L, Wu M. J. Ganoderma lucidum mycelia enhance innate immunity by activating NF-kappaB. J Ethnopharmacol. 2006;103:217–22.

Tasaka K, Akagi M, Miyoshi K, Mio M, Makino T. Inflammation Research. Anti-allergic constituents in the culture medium of Ganoderma lucidum. (I). Inhibitory effect of oleic acid on histamine release. 1988;23(3-4):153-6
Tasaka K, Mio M, Izushi K, Akagi M, Makino T. Inflammation Research.Anti-allergic constituents in the culture medium of Ganoderma lucidum. (II). The inhibitory effect of cyclooctasulfur on histamine release. 1988;23(3-4):157-60.
Chen ML, Lin BF. Effects of triterpenoid-rich extracts of Ganoderma tsugae on airway hyperreactivity and Th2 responses in vivo. Int Arch Allergy Immunol. 2007;143(1):21-30.

Bhardwaj N, Katyal P, Sharma AK. Suppression of inflammatory and allergic responses by pharmacologically potent fungus Ganoderma lucidum. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2014;8(2):104-17.


Ochrana jaterní tkáně

Jaterní tkáň je zatěžována množstvím metabolitů a látek, které musí zpracovat. Mnohdy může dojít k jejich poškození. Tomuto může předejít Reishi, která dokáže i následně zlepšit stav jater.

Např. při poškození tetrachlormetanem, benzopyrenem nedochází k tak výraznému poškození jaterní tkáně a rychlejšímu zlepšení funkcí jater.

I v případě přítomnosti jaterní fibrózy je možné Reishi využít. I takto vážný stav dokázala zlepšit, což se potvrdilo při jaterní histologii. Pomocí PCR se potom ukázalo, že Reishi snižuje expresi kolagenu, alfa-aktinu hladkých svalů atd. Reishi tedy dokáže zvrátit tento stav.

Lakshmi B, Ajith T. A, Jose N, Janardhanan K. K. Antimutagenic activity of methanolic extract of Ganoderma lucidum and its effect on hepatic damage caused by benzo[a]pyrene. J Ethnopharmacol. 2006;107(2):297–303.

Wu Y. W, Fang H. L, Lin W. C. Post-treatment of Ganoderma lucidum reduced liver fibrosis induced by thioacetamide in mice. PhytotherRes. 2010;24(4):494–9.

Neurodegerenativní nemoci

Neurodegenerativní nemoci jako Parkinson, Alzheimer jsou stále častější, zvláště mezi staršími lidmi.

Reishi byla testována v případě Parkinsonské nemoci, zjistilo se, že má neuroprotekční účinky, jež jsou dány schopností tlumit imunitní systém, tedy i imunitní buňky v nervové soustavě, mikroglie, chránit před volnými radikály, tím zůstávají ochráněny dopaminergní neurony.

Dalším výrazným efektem je, že ochraňuje synaptická spojení i v přítomnosti beta-amyloidu, udržuje správnou koncentraci proteiny synaptofyzinu, což je důležité hlavně v různých typech demencí, včetně Alzheimerovy nemoci.

Asanuma M, Miyazaki I, Ogawa N. Dopamine- or L-DOPA-induced neurotoxicity: the role of dopamine quinone formation and tyrosinase in a model of Parkinson’s disease. Neurotox Res. 2003;5(3):165-76.

Lai CS, Yu MS, Yuen WH, So KF, Zee SY, Chang RC. Antagonizing beta-amyloid peptide neurotoxicity of the anti-aging fungus Ganoderma lucidum. Brain Res. 2008;1190:215-24.

Antioxidační vlastnosti

Volným radikálům je dáváno za vinu předčasné stárnutí, rozvoj degenerativních a rakovinných onemocnění. Jejich snižování je tedy velmi žádoucí. Mnohé složky obsažené v rostlinnách jsou silnými antioxidanty. Stejně tomu tak je u Reishi. Chrání buněčné membrány před lipoperoxidací, snižuje oxidační stres vyvolaný peroxidem vodíku a snižuje tak riziko poškození DNA, vychytává hydroxylový radikál atd.

Saltarelli R, Ceccaroli P, Iotti M, editors. et al. Biochemical characterisation and antioxidant activity of mycelium of Ganoderma lucidum from Central Italy. Food Chem. 2009;116:143–51.

Wu Y, Wang D. A new class of natural glycopeptides with sugar moiety-dependent antioxidant activities derived from Ganoderma lucidum fruiting bodies. J Proteome Res. 2009;8:436–42

Shi Y. L, James A. E, Benzie I. F, Buswell J. A. Mushroom-derived preparations in the prevention of H2O2-induced oxidative damage to cellular DNA. Teratog Carcinog Mutagen. 2002;22:103–11

Antiinfekční působení

Reishi vykazuje protivirové i protibakteriální účinky.
Pokusy jsou nejčastěji prováděny na buněčných kulturách, které se nakazí příslušným patogenem, či na hlodavcích
Zjistilo se, že působí inhibičně na herpetické viry, HSV-1 i HSV-2 aj. Navíc je doloženo, že působí i proti viru HIV, kdy snižuje, či blokuje aktivitu reverzní transkriptázy, čímž tlumí replikaci tohoto viru.
Dalšími viry, které je Reishi schopná ovlivnit, jsou i viry hepatitid. Kyselina ganodermová inhibuje replikaci HBV. Snižuje produkci povrchových antigenů HBsAg a HBsE.
V případě bakterií se jedná např. o E. coli, S. aureus, Pseudomonáda, Bacillus subtilis, Salmonelly…
Navíc je Reishi schopná tlumit i růst Candidy glabrata.

Eo S. K, Kim Y. S, Lee C. K, Han S. S. Antiviral activities of various water and methanol soluble substances isolated from Ganoderma lucidum. J Ethnopharmacol. 1999;68:129–36.

Oh K. W, Lee C. K, Kim Y. S, Eo S. K, Han S. S. Antiherpetic activities of acidic protein bound polysacchride isolated from Ganoderma lucidum alone and incombination with Acyclovir and Vidarabine. J Ethnopharmacol. 2000;72:221–7.

Min B. S, Nakamura N, Miyashiro H, Bae K. W, Hattori M. Triterpenes from the spores of Ganoderma lucidum and their inhibitory activity against HIV-1 protease. Chem Pharm Bull. 1998;46:1607–12.

Li Y. Q, Wang S. F. Anti-hepatitis B activities of ganoderic acid from Ganoderma lucidum. Biotechnol Lett. 2006;28(11):837–41.

Jaya Singh, Saurabh Gupta, Sonam Malviya, and Bharti Ahrwar. In-vitro Evaluation of Antimicrobial Activity of Ganoderma lucidum. International Journal of Advanced Research (2014), Volume 2, Issue 6, 460-466 .

Yuvalı Celık, Gokcen; Onbaslı, Dilsad; Altınsoy, Berrak; Allı, Hakan. In vitro Antimicrobial and Antioxidant Properties of Ganoderma lucidum Extracts Grown in Turkey. European Journal of Medicinal Plants;2014, Vol. 4 Issue 6, p709

Diabetes

Diabetes se vedle kardiovaskulárních nemocí stává strašákem současné doby. Dochází k výraznému nárůstu počtu nemocných, a to hlavně u druhého typu. Vhodnou možností léčby by mohla být i Reishi. Prováděné pokusy ukazují, že dokáže regulovat hladinu cukru v krvi aj.

Pokusy bývají prováděny na hlodavcích, kteří bývají krmeni speciální stravou, aby se u nich vyvinula cukrovka, či je u nich přímo indukována. V jedné ze studií byly použity obézní myši a sledovaly se parametry jako hladina cukrů, inzulinu, lipidů atd. Po podávání Reishi došlo ke snížení glykémie a dalších parametrů, zvýšila se sekrece inzulinu. Zlepšuje se též odpovídavost tkání na inzulin.

Navíc byly prováděny i studie klinické u 72 diabetiků druhého typu. Jednalo se o studii, kdy skupina dostávala ganopoly a druhá placebo. Došlo ke snížení glykovaného hemoglobinu, rychlého nárůstu glykémie po jídle, i celková glykémie oproti pacientům s placebem.

Gao Y, Lan J, Dai X, Ye J, Zhou S. A phase I/II study of Lingzhi mushroom Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) extract in patients with type II diabetes mellitus. Int J Med Mushrooms. 2004;6:33–40.

Teng BS, Wang CD, Zhang D, Wu JS, Pan D, Pan LF, Yang HJ, Zhou P. Hypoglycemic effect and mechanism of a proteoglycan from ganoderma lucidum on streptozotocin-induced type 2 diabetic rats.

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(2):166-75.

Seto S. W, Lam T. Y, Tam H. L, editors. et al. Novel hypoglycemic effects of Ganoderma lucidum water-extract in obese/diabetic (+db/+db) mice. Phytomedicine. 2009;16(5):426–36.

Pan D, Zhang D, Wu J, Chen C, Xu Z, Yang H, Zhou P. Antidiabetic, antihyperlipidemic and antioxidant activities of a novel proteoglycan from ganoderma lucidum fruiting bodies on db/db mice and the possible mechanism. PLoS One. 2013;8(7):e68332

Aktivní principy a oblasti použití

Posílení imunitního systému a imunomodulace

Imunomodulační vlastnosti Reishi jsou hlavně připisovány polysacharidům, konkrétně beta-glukanům. Podle studií mohou zlepšit proliferaci T- a B-lymfocytů a posílit imunitní systém. ² Zdá se, že hlavní podíl má v procesu speciální proteoglykan nazývaný GLIS. GLIS aktivuje imunocyty, jako jsou B-lymfocyty, a upravuje produkci cytokinů, která hraje klíčovou roli při alergických reakcích. Naproti tomu, nárůst určitých zánětlivých cytokinů je považován za odpovědný za imunologickou ochrannou funkci proti bakteriálním infekcím. Možná změna rovnováhy mezi pomocnými buňkami Th1 a Th2, kterou způsobují složky houby Reishi, by mohla být odpovědná za účinnost v prevenci a léčbě alergických reakcí.

Také pacienti s revmatoidní artritidou mohou mít užitek z použití náhrady z Reishi. V klinickém testu vykazovali tito pacienti méně zánětlivých znaků než kontrolní skupina – známka toho, že užití Reishi může být také považováno za všeobecně velmi slibné pro autoimunní procesy.

Účinky potlačující a předcházející nádory

Polysacharidy v Reishi vykazují široké spektrum protinádorových účinků. Mají prokázaný cytotoxický účinek na rakovinné buňky, zlepšují proliferaci makrofágů a stimulují jejich činnost proti nádorovým buňkám. Ganodermic kyseliny zvyšují interleukin a distribuci interferonu, vedou k apoptóze rakovinných buněk zasahováním do mitochondriálních funkcí a potlačují formování DNA a RNA v nádorových buňkách, čímž je buněčná schopnost proliferace dramaticky snížena. Antiandrogenní účinek díky ganoderolu B může vysvětlit úspěšné použití houby u rakoviny prostaty a benigní prostatické hyperplazie.

Většina studií se týká posilujícího účinku Reishi na imunitní systém pacientů s rakovinou. Tyto účinky mohou být použity ve prospěch imunologické integrity, především u chemoterapie a/nebo radioterapie.

Činnost snižující lipidy a cholesterol

Oxygenosteroly (ganoderoly) obsažené v Reishi potlačují tělu vlastní syntézu cholesterolu tím, že na sebe vzájemně působí s kyselinou mevalonovou. Následně, kyselina mevalonová představuje prekurzor k cholesterolu. Polysacharidy mohou také regulovat metabolismus lipidů a zabraňovat lipidové peroxidaci krevních tuků. To potvrzuje použití Reishi v prevenci kardiovaskulárních poruch a metabolického syndromu.

Prevence kardiovaskulárních poruch

Schopnost Reishi chránit před arteriosklerózou je již dlouho uznávána. Kromě podpory normalizace hodnot krevních tuků a kontrolování úrovně cholesterolu tato medicinální houba vyniká také díky svým antioxidačním vlastnostem. To má pozitivní účinek na procesy stárnutí, zejména co se týká srdce a cév, ale i všeobecně.

Obecné znaky kvality

Je důležité, aby výrobek z medicinální houby měl dokonalou kvalitu, aby byl lidský organismus schopen mít prospěch ze zdraví podporujícího potenciálu medicinálních hub. Odpovědní výrobci získali akreditaci, nezávislé laboratoře monitorují pěstování hub a různé fáze přípravy. Laboratorní výsledky by měly být poskytnuty na vyžádání všem zainteresovaným stranám.

Dalším přínosem k nejlepší možné bezpečnosti výrobku je zpracování suroviny na prášek nebo výtažek v souladu se striktními normami kvality vydanými v Německu, jejichž dodržování je dokumentováno pečetí.

Prášek z medicinální houby, který je vyráběn metodou známou jako metoda zlámaných skořápek, je považován za mimořádně vysoce kvalitní díky dobré biologické dostupnosti. Tato metoda dosahuje mimořádně jemného zrna o velikosti 0,125 mm, což optimalizuje příjem látek obsažených v houbě.

Mezi nejdůležitější složky medicinálních hub patří polysacharidy z čistých hub. Vysoce kvalitní výtažky z medicinálních hub jsou standardizovány podle polysacharidů; optimální hodnota polysacharidů je cca 30%, protože ta také odpovídá přírodnímu složení hub.

Vědecké články o Reishi:

Reishi podporuje aktivitu Th1 lymfocytů

V této studii se vědci zaměřili na testování imunostimulačních účinků polysacharidů, které extrahovali z Reishi. Je známé, že vakcíny na lipozomovém základu dobře stimulují imunitní systém, posilují jeho reakce a tvorbu obranných protilátek.

Vědci tak připravily vakcínu, která měla základ z lipozomů, co kterých byly enkapsulovány (zabaleny) polysacharidy z Reishi (GLP) společně se silným alergenem/antigenem ovalbuminem. Takto připravený produkt ‒ GLP/OVA lipozomy byly jako vakcína vpíchnuty myším.

Více zde.

Reishi a rakovina prostaty

Studie prokazuje, že triterpenoidy z Reishi jsou schopné zabraňovat dělení rakovinných buněk a zároveň je dokážou i „zabíjet“. V praxi by to znamenalo, že by došlo k regresi nádorové hmoty. Triterpenoidy by se tedy mohly stát součástí léčebných postupů při léčbě rakoviny prostaty.

Více zde.

Reishi lepšuje stav astmatiků

Reishi je dobře známá a velmi silná medicinální houba. Její účinky jsou velmi pestré, zahrnují imunomodulaci, protirakovinné působení, snižování hladiny cholesterolu a krevního cukru, zlepšení psychické i fyzické kondice. V této studii využili vědci Reishi v případě astmatu.

Více zde.

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory