Mycomedica

Postižení ledvinových klubíček při nefritickém syndromu - Zpracovala: Mariana Roškaninová

Padesátiosmiletý muž, dlouhodobě polymorbidní pacient, podnikatel řídící velkou firmu, má hodně stresu v pracovním i osobním životě. Hlavním nynějším onemocněním je fokálně segmentární glomeruloskleróza, což je, velmi stručně řečeno, postižení ledvinových klubíček při nefritickém syndromu, které propouštějí bílkovinu a červené krvinky do moči, dochází ke sníženému močení, rozvratu minerálů.

Projevuje se vysokými hodnotami proteinurie (bílkoviny v moči), krev v moči. Byly mu podvány vysoké hodnoty kortikoidů, potom se mu veškeré krevní i močové hodnoty velmi zhoršily, to samé se odrazilo i na celkovém zdravotním stavu, časem se objevily příznaky z předávkování kortikoidy (Cushingův syndrom), tato léčba byla ukončeny, začal užívat imunosupresiva, což s sebou neslo další zápal plic, různé virózy i bakteriální infekce. V té době mu ledviny začaly selhávat, musel být dialyzován a byl zařazen jako čekatel na transplantaci ledviny.

V osobní anamnéze má také hypertenzní nemoc, na to užívá trojkombinaci léků, které nemají téměř žádný efekt. Vysoké hodnoty krevních lipidů, na to užívá statiny. Nedávno prodělal embolizaci plic, příčinou byla porucha srážlivosti krve tzv. Leidenská mutace. Užívá Warfarin. Často usíná během dne, má odoperovaný šedý zákal, má vyšší hodnoty glykémie, ale ještě není vedený jako diabetik, je anemický, má záněty dásní, průjmy, opakující se pneumonie, v minulosti trpěl žaludečními vředy na angíny, má odstraněné krční mandle, často přecházel nachlazení, málo spal. Klient se cítí velmi unavený, slabý, má mírné bolesti v oblasti beder, silné hučení a pískot v uších, užívá denně 15 druhů léků, kromě toho i velmi často širokospektrá antibiotika. Nicméně je velmi optimistický, léčbu medicinálními houbami si na základě přečteného článku z letáku vybral sám.

Po vyslechnutí všech těchto obtíží a možnosti nahlédnout do výsledků nefrologického vyšetření jsem se spíše pro zajímavost podívala na jazyk, který byl dle mého očekávání nehodnotitelný z důvodu vlivu veškerých léků a všech nemocí dohromady. Klient si přál udělat všechno možné, abychom se pokusili zlepšit jeho zdravotní stav. I přes nejistou prognózu souhlasil s nasazením vysokých dávek medicinálních hub.
 
S jeho praktickým lékařem se dohodl na úpravě veškeré medikace a vysazení statinů, sám si nasadil bezlepkovou dietu a dodržoval mnou doporučené zásady zdravého stravování k čemuž měl velkou podporu od družky. Zmírnil pracovní nasazení.

Bylo potřeba posílit všechny orgány, qi, krev. Z medicinálních hub užíval nejprve kombinaci Coriolu, Reishi (tu zpočátku v malých dávkách kvůli Warfarinu), Betaglukanu a MycoCholestu asi jeden měsíc. Potom jsem přidala ještě Kordyceps a Shiitake. Po dvou začátečních měsících byly dělány dvoudenní víkendové pauzy, tato šestikombinace byla užívána celkem devět měsíců.

Velmi zajímavé byly výsledky na nefrologii už po dvou měsících léčby. Proteinurie se snížila o polovinu, ostatní hodnoty, nejvíce jaterní testy, se též upravovaly. Byla zkušebně vysazena dialýza, která se ukázala být už zbytečná, medikace byla zredukována na třetinu. Také došlo k úpravě krevního tlaku. Veškeré klientovy zdravotní potíže se velmi zlepšily, je velmi spokojený.
 
 
Zpracovala:
Mariana Roškaninová

Kancelář „Mariana“
Kulturní dům
Družstevní 597
Letohrad
Mobil: +420 732 647 807
Email: mariros@seznam.cz
Web: http://www.marianactm.cz
 
Jmenuji se Mariana Roškaninová, vystudovala jsem tradiční čínskou medicínu při Homeopatické fakultě v Brně. Věnuji se diagnostice, fytoterapii , akupunktuře Su Jok a dietetice. Též čerpám mnoho ze zkušeností ze své původní profese  všeobecné zdravotní sestry a porodní asistentky. Nadále se vzdělávám v oborech TCM i konvenční medicíny.

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.
Zobrazit nejbližší distributory